Pisanie pracy doktorskiej jest z pewnością poważnym wyzwaniem, któremu nie każdy jest w stanie podołać. Od doktoratu wymaga się o wiele więcej, aniżeli w przypadku pracy licencjackiej, czy też magisterskiej. Tutaj przedstawimy konkretne wskazówki, które pomogą Tobie z sukcesem napisać taką pracę. Niezależnie czy miejsce Twojego studiowania to Wrocław, czy też nie, tekst ten na pewno może się Tobie przydać.

Na pewno bardzo ważną, jeśli nie kluczową kwestią jest wybór problematyki Twojej pracy doktorskiej. Nie może być ona oklepana i wyeksploatowana przez innych naukowców. Wręcz przeciwnie. Od doktoratu wymaga się poruszania kwestii, w których panują rozbieżności oraz takich, które nie zostały jeszcze gruntownie przebadane. Innymi słowy, doktorat powinien stanowić istotny wkład w rozwój światowej nauki. W doborze odpowiedniej problematyki może Tobie pomóc naturalnie Twój promotor.

Po zdefiniowaniu tematu czas przejść do konkretnego działania. Nie może ono przebiegać bez przysłowiowego ładu i składu. Wręcz przeciwnie. Musi być ono ściśle zaplanowane. Najlepiej podzielić sobie plan swojego doktoratu na fragmenty, a następnie wyznaczyć konkretne cele. Przykładowo takim celem może być napisanie rozdziału teoretycznego w pięć miesięcy. Cele, jakie sobie wyznaczasz, muszą być przede wszystkim realistyczne do osiągnięcia oraz mierzalne. Należy również określić, w jakim przedziale czasowym mają być one zrealizowane.

Po stworzeniu odpowiedniego planu czas rozpocząć swoją działalność naukową. Musi ono być przede wszystkim systematyczne. Pisz, więc swoją pracę magisterską przez dwie, trzy godziny dziennie. W swojej pracy naukowej musisz być przede wszystkim realistą, który wie, że bez ciężkiego i regularnego wysiłku intelektualnego, nie da się osiągnąć odpowiednich rezultatów. Jak mawiał Wiktor Suworow “kiedy człowiek intensywnie pracuje, wszelkie emocje schodzą na dalszy plan”. Zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę gwarantuje naukową porażkę.

Efekty swojej działalności naukowej prezentuj często swojemu promotorowi. On na pewno oceni, czy Twój doktorat zmierza we właściwą stronę, czy też niezbędne są rozmaite korekty. Regularna współpraca z promotorem z pewnością pomoże Tobie uniknąć wielu błędów i warunkuje Twój naukowy sukces. Mankamenty w tekście swojego doktoratuu na bieżąco poprawiaj, tak aby osoba, która Ciebie promuje, była zadowolona.

Poza tym dbaj o to, aby bazować na bieżącym stanie literatury. Najlepiej przyjąć taką zasadę, że bazujesz na książkach nie starszych niż ostatnie 10 lat. Wówczas masz pewność, że nikt nie zarzuci Tobie, że operujesz na przestarzałym stanie wiedzy. Jak wiadomo, nauka nie stoi w miejscu, tylko wciąż się rozwija.

Pisanie pracy doktorskiej – finalna konkluzja.

Pisanie pracy doktorskiej jest z pewnością sporym, intelektualnym wyzwaniem, któremu podołać może osoba o odpowiednim intelekcie oraz dyscyplinie działania. Tytuł doktora jest z pewnością źródłem prestiżu oraz sporym krokiem na drodze do kariery w nauce. Praca doktorska może Tobie pomóc na rynku pracy, jeśli będzie odnosiła się ona do problemów, które występują w prawdziwym biznesie. Ta zasada dotyczy nie tylko miasta Wrocław, ale całej Polski.